ภาพกิจกรรมโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ปี 2544
งานพิธีไหว้ครูเบญจมราชานุสรณ์2544
วันรักโรงเรียน
วันรักโรงเรียน
กิจกรรมวันปิยะมหาราช2544
กิจกรรมวันสุนทรภู่และต้านยาเสพติด
วันรักโรงเรียน
ประชุมผู้ปกครอง
ภาพการประชุมผู้ปกครองครั้งที่2/2543
วันประชุมผู้ปกครอง2544
โครงการโรงเรียนไม่แปลกแยกชุมชน ณ.โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
การแสดงChainaDoll
เบญจมราชานุสรณ์เมืองในหมอก(ฤดูหนาว)
มอบทุนมูลนิธิ
กิจกรรมผ้าป่า
กิจกรรมผ้าป่า2544
กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
มอบทุนการศึกษา
ทบทวนคำปฏิญานสวนสนามลูกเสือ
การต้อนรับคณะครูนักเรียนจากJINGSHAN SCHOOL ประเทศจีนเยือนเบญจมราชานุสรณ์
นักเรียนได้รับเงินจากnectec
คนเก่งคอมที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน