ภาพกิจกรรมโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ปี 2545
ภาพกิจกรรมงานวันแม่ ประจำปี 2545
งานพิธีไหว้ครูเบญจมราชานุสรณ์2545
พิธีมอบทุนการศึกษา2545
กิจกรรมวันปิยะมหาราช2545
การแสดงนักเรียนวันประชุมผู้ปกครอง
ทัศนศึกษาเชียงราย-เชียงใหม่
นักเรียนรับรางวัลชนะการแข่งขัน
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 2544
งานพิธีวันพ่อปี2545
เลี้ยงส่งอ.เค อิ สอนภาษาญี่ปุ่น
บรรยากาศการอบรมIntel
วันรักโรงเรียน
ปัจฉินนิเทศ
อบรมคอมครูนนทบุรีพิทยาคม
อบรมคอมครูนนทบุรีพิทยาคม2
โครงการโรงเรียนไม่แปลกแยกชุมชน ณ.โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
ทัศนศึกษานักเรียน ม.4
แห่เทียนพรรษา
ภาพกิจกรรมนักเรียนแข่งขันหุ่นยนต์
พิธีส่งมอบอุปกรณ์seameo_ednet
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
กรีฬาสี
กรีฬาสี2
รับรางวัลสิ่งแวดล้อมกับตาวิเศษ
ขอต้อนรับ อาจารย์ คริสโตเฟอร์ ฮันวิค
พิธีวันสุนทรภู่2545
พิธีทบทวนคำปฏิญาน
ต้อนรับผอ.เขต