ภาพกิจกรรมโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ปี 2546
ภาพกิจกรรมงานวันแม่ ประจำปี 2546
กิจกรรมวันปิยะมหาราช2546
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า2546
งานวันเฉลิม 5 ธันวาคม 2546
วันประชุมผู้ปกครอง2546
นักเรียนทุนศึกษาต่อต่างประเทศ
อบรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน
ผู้อำนวยการไปศึกษาดูงานที่ ประเทศออสเตรเลียในโครงการ UCE
การแข่งกีฬาระหว่าง บ.ส.กับน.รสิงคโปร์
การอบรมการสอนแบบบูรณาการ
ทัศนศึกษาเชียงราย-เชียงใหม่
คนเก่งคอมของเรา
อาจารย์ของเราเกษียณ
กายกรรมหวงกัง
Intel Teach to the future
ส่งผอ.สวรรณไปสตรีนนทบุรี
บรรยายจิตวิทยาวัยรุ่น
งานวันครูปี2547
ทัศนศึกษาบึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี