ภาพกิจกรรมโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ปี 2547
วันแม่2547
วันรักโรงเรียน2547
วันปิยะมหาราช 2547
โครงการร่มธงไทย
พิธีราชสดุดีลูกเสือ
วันต้านยาเสพติด
วันสุนทรภู่
วันแม่
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน
ดนตรีกลางแจ้ง
เครือข่ายผู้ปกครอง
เปิดบ้าน
แห่เทียนพรรษา
สำรวจเส้นทางสัมนาพิษณุโลก
วิสาขบูชา
สวนสนาม2547
ปัจฉิมนิเทศม.3 2547
เข้าค่ายอบรมม.1
ตักบาตรต้านยาเสพติด
รวมรุ่นศิษย์เก่า
วันเปิดประตูสู่บ.ส.
วันเปิดประตูสู่บ.ส.2
ผ้าป่า2547
ทำบุญแห่เทียนวัดชลประทาน
ค่ายอบรมผู้นำ
นักการสัมนาชอำ
กีฬาสี1
กีฬาสี2
กีฬาสี3
ปราสาทศรีเทพ
สนทรภู่
วันไหว้ครู
วันภาษาไทย
อบรมเขียนเว็บ
แจกใบประกาศนักธรรม
พิธีมอบทุนมูลนิธิฯ
พิธีมอบทุนมูลนิธิฯ2
เลี้ยงอำลา ผอ วิไลพร
ต้อนรับ รองฯวีนัส
ต้อนรับครูต่างประเทศ