ภาพกิจกรรมโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ปี 2548
นิทรรศการวิชาการ
วันรักโรงเรียน
height=12 src="XX026463.gif" width=12> วันปิยมหาราช
วันเฉลิมพระชนม์พรรษา
ผู้บริหารAFSเยึ่ยม บ.ส.
อวยพรวันเกิด ผอ กรีฑา
แจกเกียรติบัตรนักเรียน
บ.ส.สังสรรค์พิษณุโลก
สัมนาควบคุมภายใน
รักษาดินแดนศึกษาดูงานเว็บ
สวนสนุก
ด้วยรักและผูกพัน
IT camping
แจกเกียรติบัตรนักอ่าน
ประชุมผู้ปกครอง
แสดงดนตรีวัดบัวขวัญ
ชื่นชมผลงานลูกหลาน บ.ส.
ชื่นชมผลงานลูกหลาน บ.ส.2
การอบรมตลาดนัดวิชาการ
แสดงดนตรีเดอะมอล์
แสดงดนตรีไทยวัดเฉลิมพระเกียรติ
อบรมการเขียนแผนฯ
ผ้าป่า 2548
ทัศนศึกษาเขี่อนรัชประภา
สรุปโครงการประจำปี2548
สวนสนาม
ทัศนศักษาสวนสัตว์เขาเขียว
กีฬาสี1
กีฬาสี2
กราบครูเชิดชูคนดี
พิธีไหว้ครู
อบรมการผลิตสื่อ
สุนทรภู่2548
ตลาดนัดวิชาการ
อบรมครูภาษาไทยผลิตสื่อ
เทียนพรรษา2548
มอบทุนมูลนิธิฯ
ศึกษาดูงาน
คหกรรมออกรายการทีวี
12สิงหา2548
12สิงหาออกทีวีช่อง9
ร้อยใจหนึ่งเดียว
สวนเกษตรบ.ส.
มอบเงินช่วยภาคใต้
มอบทุนนายก อบจ
อบรมเขียนโปรแกรม
นักเรียนAFS
งานแนะแนว
อบรมแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
ต้อนรับผอ.กรีฑา