ภาพกิจกรรมโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ปี 2553
ภาพกิจกรรมงานวันรักโรงเรียน
ภาพพิธีทำบุญเลี้ยงพระและบวงสรวงรัชกาลที่5
ภาพกิจกรรมREMAN
ภาพกิจกรรมงานวิชาการ53
ภาพกิจกรรมงานงานวิชาการ53_2
ภาพกิจกรรมงานพิธีวันปิยะมหาราช
รองฯณัฐพงศ์ ศรีคำภา แสดงความยินดีกับนักกีฬาที่เป็นตัวแทนทีมชาติ
ภาพกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์หว้ากอ
ภาพพิธี5ธันวามหาราช
ภาพตักบาตรประจำเดือน
มอบโปรแกรมการเรียนรู้
ภาพอบรมห้องสมุด
ภาพการประเมินโรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ภาพประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่2
ภาพกิจกรรมงานพิธีวันปิยะมหาราช
ภาพกิจกรรมการอบรมผู้กำกับลูกเสือ
กิจกรรมตอนเช้า
สรุปกิจกรรมบาสเกตบอล
นักเรียนชนะเลิศโครงการ car pool
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน ม.6สอบตรงได้
ภาพนักเรียนจัดนิทรรศการลดโลกร้อนได้ทุนไปญี่ปุ่น
อบรมครูก่อนเปิดภาคเรียนเรื่องวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาพมอบเกียรติบัตรนักเรียน
ภาพแนะนำครูใหม่
ภาพการแข่งขันทักษะภาษาไทยกลุ่มสพฐ นนทบุรี เขต1
ภาพค่ายฝึกรด.2553
ภาพคณะนักเรียนทัศนศึกษาที่แสมสาร สัตหีบ
ภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1
ภาพเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.2
ภาพผู้อำนวยการศิริวัฒน์ อาจองค์ มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
ภาพวันสุนทรภู่53
ภาพคณะกรรมการนักเรียนแสดงมุทิตาจิตครู เนื่องในวันครู
ภาพพิธีไหว้ครูประจำปี2553
ภาพโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ
ภาพพิธีต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการใหม่
ภาพกิจกรรมวันบุหรีโลก
ภาพมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผ่านการอบรมต้านยาเสพติด
ภาพวันสถาปนายุวกาชาด
ภาพทัศนศึกษาพม่า
ภาพประกวดพานไหว้ครู
ภาพพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฎิณาณลูกเสือฯ
ภาพประกันคุณภาพฯภายใน
ภาพต้อนรับนักเรียน3จว.ใต้
ภาพพิธีกราบครูเชิดชูคนดี
ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนม.1 ม.4
ภาพนักเรียนออกกำลังกายตอนเช้า
ภาพกิจกรรมงานวันฝรั่งเศส
ภาพนักเรียน บ.ส.ได้รับทุนศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อมที่ประเทศญี่ปุ่น
ครูนักเรียนทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา
ภาพการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน2553
ภาพนักเรียนทุนAFSกลับจากการศึกษาจากต่างประเทศ
ภาพกิจกรรมงานหล่อเที่ยนจำนำพรรษา
ภาพกิจกรรมงานหล่อเที่ยนจำนำพรรษา2
รองผู้อำนวยการณัฐพงศ์ ศรีคำภา มารับตำแหน่งใหม่
ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนมิถุนายน