ภาพกิจกรรมโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ปี 2554
ภาพกิจกรรมกีฬาภายในปี2554
ภาพกิจกรรมผู้อำนวยการอำลานักเรียน
ภาพกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ
ภาพกิจกรรมงานมุทิตาคารวะ
ภาพกิจกรรมงานมุทิตาคารวะ1
ภาพคณะครูศึกษาดูงานที่โรงเรียนหอวัง
ภาพกิจกรรมโรงเรียนทำMOUกับเขตการศึกษาเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซีย
ภาพกิจกรรมนิทรรศการโครงการวิชาชีพ
ภาพกิจกรรมนิทรรศการโครงการวิชาชีพกล้อง 2
ภาพกิจกรรมโครงการเด็กนนท์ต้านยาเสพติด
ภาพกิจกรรมวาดภาพคุ้มครองผู้บริโภค
ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์2
ภาพกิจกรรมดนตรีอะไรก็ไม่ทราบ
ภาพกิจกรรมนักเรียน AFS
ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ภาพกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ภาพกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ภาพกิจกรรมทำบุญเข้าพรรษา
ภาพกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา
ภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
ภาพกิจกรรมสุนทรภู่
ภาพกิจกรรมต้านยาเสพติด
ภาพงานวันชื่นชมผลงานบาสเกตบอล
ภาพ พตอ.ธงชัย เย็นประเสริฐ มอบทุนการศึกษา
ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครูปี2554
ภาพกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1
ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.4
ภาพประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปี 2554
ภาพอบรมเครียมความพร้อมประเมินประกันคุณภาพ
ภาพคณะครูสัมนาทัศนศึกษาประเทศเวียตนามและลาว
ภาพคณะครูสัมนาและทัศนศึกษาภาคเหนือ
ภาพนักเรียนรับเกียรติบัตรได้เรียนต่อระดับอุดมศึกษา
ภาพนักเรียนทำบุญตักบาตรก่อนสอบ
ภาพคณะครูโรงเรียนจินดารัตน์ ลพบุรี ศึกษาดูงาน
ภาพนักเรียนรุ่นพี่อำลารุ่นน้อง
ภาพนักเรียนรับรางวัลนักอ่านและชนะเลิศการแข่งขัน
ภาพนักเรียนรับรางวัลชนะเลิดต่างๆ
ภาพการประกวดmr&miss recycle
ภาพกิจกรรมวันชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ภาพนักกีฬาบาสเกตบาสชนะเลิศกีฬานักเรียนแห่ชาติ
ภาพกิจกรรมวันตรุษจีน
ภาพกิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาดไทย
ภาพกิจกรรมสัมนาชลบุรีัและระยอง
ภาพกิจกรรมสัมนาชลบุรีัและระยองกล้อง2
ภาพกิจกรรมนักเรียนชนะเลิศบาสเกตบอล 18 ปี