ภาพกิจกรรมโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ปี 2556
ภาพอบรมผลิตสื่อการสอน
ภาพเฟื่อฟ้าราตรี
ภาพกีฬาภายใน
ภาพศึกษาดูงานหนองคาย2(29สค.56)
ภาพศึกษาดูงานหนองคาย(29สค.56)
ภาพฉลองเทียนจำนำพรรษา(19กค.56)
ภาพกิจกรรมไหว้ครู
ภาพกิจกรรมนิทรรศการสินแผ่นดิน
ภาพกิจกรรมวันฝรั่งเศส2(11 กค.56)
ภาพกิจกรรมวันฝรั่งเศส(11 กค.56)
ภาพนร.ร่วมแข่งขันวงโยธวาทิตโลก(11 กค.56)
ภาพอบรมสารบรรณ(4 กค.56)
ภาพตรวจสุขภาพ(1 กค.56)
ภาพพิธีลูกเสือทบทวนคำปฏิญาณ(1 กค.56)
ภาพประชุมผู้ปกครอง
ภาพพิธีปฐมนิเทศนักเรียน ม.4(7พค.56)
ภาพครูอบรมเชิงปฎิบัติการโปรแกรมSchoolict(2-3พค.56)
ภาพกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ(9-11เมย56)
ภาพกิจกรรมสัมนาสวนบวกหาด ชะอำ(2-4เมย56)
ภาพมอบรางวัลเกียรติยศประจำปี2555(4มีค56)
ภาพมอบเกียรติบัตรนักเรียนสอบตรงได้และนักดนตรีสตริงชนะเลิศ(10กพ56)
ภาพกิจกรรมนักเรียนวันตรุษจีน(8กพ56)
ภาพกิจกรรมนักเรียนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์สะแกราช(1-3กพ56)
ภาพนักก๊ฬาบาสเกตบอลเป็นตัวแทนแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ2556(24มค56)
ภาพกิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาดไทย(24มค56)
ภาพกิจกรรมอบรมทำบัญชีครัวเรือน(24มค56)