ภาพกิจกรรมโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ปี 2557
ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาจ.ระยอง2557(1-3ตค57)
ภาพกิจกรรมพิธีมอบทุนมูลนิธิ2557(5กย57)
ภาพสัมนาที่นครนายก
ภาพเข้าค่ายลูกเสือม.2(30มค57)
ภาพกิจกรรมพิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ2557(5กย57)