ภาพกิจกรรมโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ปี 2558
ภาพกิจกรรมอบรมครูพันธ์ใหม่อัตราจ้าง2558(20มิย58)
ภาพกิจกรรมอบมูลนิธิฯ58(28สค58)
ภาพกิจกรรมอบเงินมูลนิธิฯ
ภาพกิจกรรมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานฯ